Chompon Buangam logo
  • Tên: Chompon Buangam
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng: 70
  • Chiều cao: 174
  • Ngày sinh: 1986-09-02
  • Chân thường dùng: Chân trái
  • Giá trị ước tính: £0.045 Triệu
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
6
BEC Tero Sasana Hậu về trung tâm