Final
Lịch thi đấu
Final FT HT
Nữ ThiênTân
Nữ Thượng Hải
1
5
0
1