Groups
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
Group A Tr T H B +/- Điểm
1 Ai Cập 0 0 0 0 0 0
2 U-gan-đa 0 0 0 0 0 0
3 Zimbabwe 0 0 0 0 0 0
4 CHDC Congo 0 0 0 0 0 0
Group B Tr T H B +/- Điểm
1 Nigeria 0 0 0 0 0 0
2 Guinea 0 0 0 0 0 0
3 Burundi 0 0 0 0 0 0
4 Madagascar 0 0 0 0 0 0
Group C Tr T H B +/- Điểm
1 Senegal 0 0 0 0 0 0
2 Kenya 0 0 0 0 0 0
3 Tanzania 0 0 0 0 0 0
4 Algeria 0 0 0 0 0 0
Group D Tr T H B +/- Điểm
1 Nam Phi 0 0 0 0 0 0
2 Bờ Biển Ngà 0 0 0 0 0 0
3 Morocco 0 0 0 0 0 0
4 Namibia 0 0 0 0 0 0
Group E Tr T H B +/- Điểm
1 Angola 0 0 0 0 0 0
2 Mali 0 0 0 0 0 0
3 Tunisia 0 0 0 0 0 0
4 Mauritania 0 0 0 0 0 0
Group F Tr T H B +/- Điểm
1 Cameroon 0 0 0 0 0 0
2 Benin 0 0 0 0 0 0
3 Ghana 0 0 0 0 0 0
4 Guinea Bissau 0 0 0 0 0 0