Final
Lịch thi đấu
Final FT HT
HàBắc HX Xingfu 1
Quanjian Thiên Tân
7
0
3
0