Baboucarr Jammeh logo
  • Tên: Baboucarr Jammeh
  • Quốc gia: Gambia
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 1993-12-12
  • Chân thường dùng:
  • Giá trị ước tính:
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
JIPPO Tiền vệ