Antti Ake logo
  • Tên: Antti Ake
  • Quốc gia: Phần Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh: 1998-01-05
  • Chân thường đung:
  • Giá trị ước tính: -
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
20
JIPPO Midfielder