2018
Final
Lịch thi đấu
Final FT HT
Malaysia 5
Việt Nam 3
2
2
1
2
Việt Nam 6
Malaysia 1 6
1
0
1
0