Adisak Srikampang logo
  • Tên: Adisak Srikampang
  • Quốc gia: Thái Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao: 177
  • Ngày sinh: 1989-04-18
  • Chân thường dùng: Chân phải
  • Giá trị ước tính: £0.068 Triệu
CLB hiện tại
#Đội bóngVị trí
2
BEC Tero Sasana Hậu vệ cánh phải