Aatu Kettunen logo
  • Tên: Aatu Kettunen
  • Quốc gia: Phần Lan
  • Nặng:
  • Chiều cao:
  • Ngày sinh:
  • Chân thường đung:
  • Giá trị ước tính:
Hồ sơ cầu thủ
#Đội bóngVị trí
JIPPO Defender