1 - 8
(0 - 2)
Hết

Tình hình chính

Thống kê đội bóng

Ghi/mất bàn trong 30 trận