5 - 1
(2 - 1)
Hết

Tỷ số quá khứ     

So sánh số liệu trận đấu gần đây