2 - 1
(0 - 0)
Hết

Số liệu thống kê kỹ thuật

Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng