0 - 11
(0 - 5)
Hết

Tỷ số quá khứ     

So sánh số liệu trận đấu gần đây