2 - 8
(1 - 6)
Hết

Tình hình chính

Thống kê đội bóng

Ghi/mất bàn trong 30 trận