2 - 4
(2 - 3)
Hết

Tình hình chính

Thống kê đội bóng

Ghi/mất bàn trong 30 trận