3 - 2
(3 - 0)
Hết

Tình hình chính

Thống kê đội bóng

Ghi/mất bàn trong 30 trận