1 - 2
(0 - 0)
Hết

Tình hình chính

Số liệu thống kê kỹ thuật

Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng