4 - 5
(2 - 3)
Hết

Tỷ số quá khứ     

So sánh số liệu trận đấu gần đây