3 - 2
(2 - 0)
Hết

Tình hình chính

Số liệu thống kê kỹ thuật

Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng

Số liệu HT/FT (2 mùa giải gần đây)