2 - 2
(2 - 1)
Hết
 

Tình hình chính

Thống kê đội bóng

Ghi/mất bàn trong 30 trận