7 - 0
(6 - 0)
Hết

BXH giải cúp

Tỷ số quá khứ     

So sánh số liệu trận đấu gần đây