2 - 3
(2 - 0)
Hết

Số liệu thống kê kỹ thuật

Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng