Số liệu thống kê kỹ thuật

3/10 trận gần đây 3/10 trận gần đây
4/3.3 Ghi bàn 6.7/3.6
3.3/3.4 Mất bàn 6/5

Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng

Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
0% 0% 1-15 0% 0%
0% 0% 16-30 0% 0%
0% 0% 31-45 0% 0%
0% 0% 46-60 0% 0%
0% 0% 61-75 0% 0%
0% 0% 76-90 0% 0%