1 - 4
(0 - 4)
Hết

Tình hình chính

Thống kê đội bóng

Ghi/mất bàn trong 30 trận