1 - 6
(1 - 3)
Hết

Tình hình chính

Thống kê đội bóng

Ghi/mất bàn trong 30 trận