6 - 2
(2 - 2)
Hết

Tình hình chính

Số liệu thống kê kỹ thuật

Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng