6 - 2
(2 - 2)
Hết

Tình hình chính

Thống kê đội bóng

Ghi/mất bàn trong 30 trận