2 - 4
(1 - 2)
Hết

Tỷ số quá khứ     

So sánh số liệu trận đấu gần đây