3 - 3
(2 - 0)
Hết

Bảng xếp hạng

Tỷ số quá khứ     

So sánh số liệu trận đấu gần đây   

Thống kê TLCA

3 trận sắp tới