2 - 1
(1 - 0)
Hết

Tỷ số quá khứ     

So sánh số liệu trận đấu gần đây