4 - 0
(3 - 0)
Hết

Tỷ số quá khứ     

So sánh số liệu trận đấu gần đây