4 - 1
(2 - 0)
Hết

Tỷ số quá khứ     

So sánh số liệu trận đấu gần đây