Số liệu thống kê kỹ thuật

3/10 trận gần đây 3/10 trận gần đây
1.7/1 Ghi bàn 2/2.5
2.7/1.2 Mất bàn 2/1.3

Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng

Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
0% 0% 1-15 0% 0%
0% 0% 16-30 0% 0%
33% 100% 31-45 0% 0%
0% 0% 46-60 0% 0%
0% 0% 61-75 0% 0%
66% 0% 76-90 0% 0%

Số liệu HT/FT (2 mùa giải gần đây)

Chủ(21) Khách(22)   Chủ(21) Khách(22)
1 0 HT thắng/FT thắng 0 0
11 4 HT hòa/FT thắng 10 10
0 0 HT thua/FT thắng 0 0
0 0 HT thắng/FT hòa 0 0
3 5 HT hòa/FT hòa 4 7
0 0 HT thua/FT hòa 0 0
0 0 HT thắng/FT thua 0 0
6 13 HT hòa/FT thua 7 5
0 0 HT thua/FT thua 0 0