Số liệu thống kê kỹ thuật

3/10 trận gần đây 3/10 trận gần đây
1.7/1.8 Ghi bàn 1.3/1.4
1/1.1 Mất bàn 1.3/1.8

Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng

Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
0% 0% 1-15 0% 0%
0% 33% 16-30 0% 0%
0% 0% 31-45 0% 0%
100% 0% 46-60 0% 0%
0% 33% 61-75 0% 0%
0% 33% 76-90 0% 0%

Số liệu HT/FT (2 mùa giải gần đây)

Chủ(22) Khách(23)   Chủ(10) Khách(8)
0 0 HT thắng/FT thắng 0 0
13 13 HT hòa/FT thắng 5 0
0 0 HT thua/FT thắng 0 0
0 0 HT thắng/FT hòa 0 0
3 4 HT hòa/FT hòa 2 1
0 0 HT thua/FT hòa 0 0
0 0 HT thắng/FT thua 0 0
6 5 HT hòa/FT thua 3 7
0 1 HT thua/FT thua 0 0