2 - 2
(0 - 0)
Hết

Số liệu thống kê kỹ thuật

3/10 trận gần đây 3/10 trận gần đây
2.7/3.1 Ghi bàn 1.7/1.3
1.7/1.7 Mất bàn 3/1.1

Tỷ lệ ghi/mất bàn thắng

Ghi Mất TG ghi bàn Ghi Mất
0% 0% 1-15 0% 0%
0% 0% 16-30 33% 0%
0% 100% 31-45 33% 0%
0% 0% 46-60 0% 0%
0% 0% 61-75 33% 0%
0% 0% 76-90 0% 0%

Số liệu HT/FT (2 mùa giải gần đây)

Chủ(22) Khách(21)   Chủ(21) Khách(21)
0 0 HT thắng/FT thắng 0 0
15 9 HT hòa/FT thắng 14 13
0 0 HT thua/FT thắng 0 0
0 0 HT thắng/FT hòa 0 0
2 3 HT hòa/FT hòa 5 2
0 0 HT thua/FT hòa 0 0
0 0 HT thắng/FT thua 0 0
5 8 HT hòa/FT thua 2 6
0 1 HT thua/FT thua 0 0