BXH Miền Đông
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Liberty 21 13 61.8% 0 4-6 B-3
2 Sky 18 16 52.9% 3 7-3 B-1
3 Dream 17 17 50.0% 4 5-5 B-1
4 Fever 17 17 50.0% 4 5-5 T1
5 Sun 14 20 41.2% 7 6-4 T3
6 Mystics 13 21 38.2% 8 4-6 B-2
National Committee Association America
BXH Miền Tây
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Minnesota 28 6 82.4% 0 8-2 T2
2 Sparks 26 8 76.5% 2 5-5 T2
3 Storm 16 18 47.1% 12 7-3 T1
4 Mercury 16 18 47.1% 12 6-4 T2
5 Wings 11 23 32.4% 17 2-8 B-2
6 Las Vegas Aces 7 27 20.6% 21 2-8 B-2
National Committee Association America