BXH Miền Đông
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Liberty 23 11 67.6% 0 6-4 B-2
2 Sky 21 13 61.8% 2 7-3 B-1
3 Fever 20 14 58.8% 3 5-5 T2
4 Mystics 18 16 52.9% 5 3-7 B-1
5 Dream 15 19 44.1% 8 6-4 T1
6 Sun 15 19 44.1% 8 3-7 T1
National Committee Association America
BXH Miền Tây
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Minnesota 22 12 64.7% 0 4-6 B-1
2 Mercury 20 14 58.8% 2 5-5 B-1
3 Wings 18 16 52.9% 4 8-2 T1
4 Sparks 14 20 41.2% 8 6-4 B-2
5 Storm 10 24 29.4% 12 4-6 B-1
6 Las Vegas Aces 8 26 23.5% 14 1-9 T1
National Committee Association America