BXH Miền Đông
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Dream 19 15 55.9% 0 4-6 B-1
2 Fever 16 18 47.1% 3 5-5 B-1
3 Mystics 16 18 47.1% 3 5-5 B-1
4 Liberty 15 19 44.1% 4 5-5 T2
5 Sky 15 19 44.1% 4 5-5 B-2
6 Sun 13 21 38.2% 6 3-7 T1
National Committee Association America
BXH Miền Tây
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Mercury 29 5 85.3% 0 8-2 T2
2 Minnesota 25 9 73.5% 4 7-3 T1
3 Las Vegas Aces 16 18 47.1% 13 4-6 T3
4 Sparks 16 18 47.1% 13 6-4 B-1
5 Storm 12 22 35.3% 17 3-7 B-2
6 Wings 12 22 35.3% 17 4-6 B-3
National Committee Association America