BXH Miền Đông
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Sky 24 10 70.6% 0 8-2 B-1
2 Mystics 17 17 50.0% 7 6-4 T3
3 Dream 17 17 50.0% 7 3-7 B-4
4 Fever 16 18 47.1% 8 5-5 B-1
5 Liberty 11 23 32.4% 13 1-9 B-7
6 Sun 10 24 29.4% 14 3-7 T1
National Committee Association America
BXH Miền Tây
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Minnesota 26 8 76.5% 0 8-2 T1
2 Sparks 24 10 70.6% 2 7-3 T3
3 Mercury 19 15 55.9% 7 6-4 B-1
4 Storm 17 17 50.0% 9 6-4 T2
5 Las Vegas Aces 12 22 35.3% 14 3-7 T1
6 Wings 11 23 32.4% 15 4-6 B-2
National Committee Association America