BXH Miền Đông
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Sun 25 9 73.5% 0 7-3 T3
2 Fever 22 12 64.7% 3 6-4 T2
3 Dream 19 15 55.9% 6 7-3 B-1
4 Liberty 15 19 44.1% 10 6-4 T1
5 Sky 14 20 41.2% 11 5-5 T1
6 Mystics 5 29 14.7% 20 0-10 B-13
National Committee Association America
BXH Miền Tây
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Minnesota 27 7 79.4% 0 7-3 B-1
2 Sparks 24 10 70.6% 3 6-4 T4
3 Las Vegas Aces 21 13 61.8% 6 4-6 T1
4 Storm 16 18 47.1% 11 5-5 T3
5 Wings 9 25 26.5% 18 4-6 B-2
6 Mercury 7 27 20.6% 20 2-8 B-7
National Committee Association America