BXH Miền Đông
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Sun 21 13 61.8% 0 5-5 T1
2 Fever 21 13 61.8% 0 4-6 B-2
3 Dream 20 14 58.8% 1 8-2 T4
4 Liberty 19 15 55.9% 2 6-4 B-1
5 Sky 14 20 41.2% 7 4-6 B-5
6 Mystics 6 28 17.6% 15 1-9 B-4
National Committee Association America
BXH Miền Tây
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Minnesota 27 7 79.4% 0 9-1 T3
2 Storm 21 13 61.8% 6 8-2 T4
3 Mercury 19 15 55.9% 8 5-5 B-2
4 Las Vegas Aces 18 16 52.9% 9 5-5 T3
5 Sparks 15 19 44.1% 12 5-5 T2
6 Wings 3 31 8.8% 24 2-8 B-6
National Committee Association America