BXH Miền Đông
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Liberty 22 12 64.7% 0 9-1 T1
2 Mystics 22 12 64.7% 0 8-2 T6
3 Fever 21 13 61.8% 1 5-5 B-3
4 Dream 19 15 55.9% 3 4-6 B-2
5 Sun 17 17 50.0% 5 4-6 B-1
6 Sky 14 20 41.2% 8 2-8 B-2
National Committee Association America
BXH Miền Tây
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Storm 28 6 82.4% 0 6-4 T3
2 Mercury 15 19 44.1% 13 4-6 B-2
3 Las Vegas Aces 14 20 41.2% 14 5-5 T2
4 Minnesota 13 21 38.2% 15 5-5 T1
5 Sparks 13 21 38.2% 15 5-5 B-1
6 Wings 6 28 17.6% 22 2-8 T1
National Committee Association America