NO
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Monarchs 21 13 61.8% 4 5-5 B-1
2 Comets 18 16 52.9% 7 5-5 T1
3 Charlotte Sting 11 23 32.4% 15 4-6 T1
National Committee Association America
BXH Miền Đông
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Sun 26 8 76.5% 0 8-2 B-2
2 Fever 21 13 61.8% 5 6-4 B-1
3 Mystics 18 16 52.9% 8 6-4 B-1
4 Liberty 11 23 32.4% 15 7-3 T2
5 Sky 5 29 14.7% 21 2-8 T1
National Committee Association America
BXH Miền Tây
XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Sparks 25 9 73.5% 0 6-4 T2
2 Wings 23 11 67.6% 2 6-4 T1
3 Storm 18 16 52.9% 7 6-4 B-2
4 Mercury 18 16 52.9% 7 7-3 T7
5 Las Vegas Aces 13 21 38.2% 12 2-8 B-1
6 Minnesota 10 24 29.4% 15 1-9 B-3
National Committee Association America