Tất cả NBA LọcLọc0
LNB
Nanterre
Cholet
89 70
Hết
20 23 29 17
24 12 11 23
13.5
LNB Pro B
Vichy
Nancy
80 92
Hết
16 20 25 19
23 16 22 31
1.5
LNB
Dijon
Fos Ouest
112 85
Hết
25 24 34 29
23 23 15 24
12.5