XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Taiwan Beer 22 7 75.9% 0 8-2 T2
2 Pu-Yuan 17 12 58.6% 5 7-3 B-1
3 Yulon Dinosaurs 15 14 51.7% 7 5-5 B-3
4 Bank of Taiwan 13 16 44.8% 9 3-7 B-1
5 Jeoutai Basketball 5 23 17.9% 16.5 2-8 T1