XH Đội bóng T B W-R +/- L10 Điểm
1 Anyang KGC 23 13 63.9% 0 7-3 T2
2 Promy 22 13 62.9% 0.5 8-2 T8
3 SK Knights 22 14 61.1% 1 4-6 B-2
4 Blackslamer 19 17 52.8% 4 5-5 B-3
5 KCC Egis 19 17 52.8% 4 3-7 B-2
6 KTF Magicwings 17 18 48.6% 5.5 4-6 T2
7 Phoebus 16 19 45.7% 6.5 7-3 T1
8 Thunders 15 20 42.9% 7.5 4-6 B-1
9 LG Sakers 13 23 36.1% 10 4-6 B-1
10 Orions 12 24 33.3% 11 4-6 T1