Kết quả FT HT
Aktobe
Kokshetay
111
63
60
28
Aktobe
Kokshetay
87
84
48
42
Kokshetay
Aktobe
98
91
42
40
Kokshetay
Aktobe
66
98
32
49
BK Kaspiy Aktau
Kostana
71
99
36
49