Tất cả NBA LọcLọc0
  SBL
Bank of Taiwan
Pu-Yuan
80 85
Hết
23 15 18 24
16 15 32 22
  SBL
Taiwan Beer
Yulon Dinosaurs
70 91
Hết
18 19 16 17
30 21 26 14