Qualifying Vòng 3
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
E Tr T W-R B Ghi Mất Điểm
1 Denmark 4 4 100% 0 78.2 68.5 4
2 Belarus 4 2 50% 2 78.5 66.8 -1
3 Albania 4 0 0% 4 61.8 83.2 -4
F Tr T W-R B Ghi Mất Điểm
1 Romania 4 4 100% 0 84 68.8 4
2 Slovak Republic 4 2 50% 2 73 75.2 -1
3 Cyprus 4 0 0% 4 68 81 -4
G Tr T W-R B Ghi Mất Điểm
1 Great Britain 4 4 100% 0 84 65.2 4
2 Kosovo 4 1 25% 3 82.8 87 -1
3 Luxembourg 4 1 25% 3 73.8 88.2 -3
H Tr T W-R B Ghi Mất Điểm
1 Switzerland 4 2 50% 2 84 81 1
2 Iceland 4 2 50% 2 85.8 84.8 -1
3 Portugal 4 2 50% 2 76 80 -1