2017
Bảng
Bảng xếp hạng
Lịch thi đấu
A Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 Japan 2 2 100% 0 98.5 59.5 2
2 South Korea 2 1 50% 1 90.5 68 1
3 Macau 2 0 0% 2 52.5 114 -2
B Tr T T% B Ghi Mất Điểm
1 China 2 2 100% 0 93 61.5 2
2 China taibei 2 1 50% 1 77.5 76.5 1
3 Hong Kong China 2 0 0% 2 58.5 91 -2