XH Đội bóng T B T% +/- L10 P.độ
1 Cathay Life Women 11 0 100.0% 0 10-0 T11
2 Taiyuan (w) 5 6 45.5% 6 4-6 B-2
3 ChungHua Telecom (w) 4 7 36.4% 7 4-6 T1
4 Taipower (w) 2 9 18.2% 9 2-8 B-1